Parafia Poryte

Parafia Stawiski

Klerycy

  • Robert Mieczkowski

- alumn V roku Wyzszego Seminarium Duchownego w Łomży

  • Wojciech Leszczyński

- alumn III roku Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Olsztynie 

2006-07-26 17:19 Administrator

Parafianin otrzymał święcenia diakonatu

W dniu 5 maja w kościele katedralnym w Łomży Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Łomżyński dr Stanisław Stefanek TChr. udzielił święceń diakonatu 8 diakonom /sześciu dla Kościoła Łomżyńskiego, dwóch dla Kościoła w Kamerunie/. W gronie wybranych do posługi w Kościele Łomżyńskim znalazł się także nasz parafianin Robert Mieczkowski.

 

    "Diakon to sługa i niewolnik". /z homilii wygłoszonej przez Ks. Biskupa/ 

Fotogaleria

2007-05-07 08:14 Administrator

Zapowiedzi przed przyjęciem święceń diakonatu przez Akolitę Roberta Mieczkowskiego

Zgodnie z wolą Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży w dniu 15 kwietnia 2007 r., podczas liturgii Mszy świętych zostają wygłoszone zapowiedzi o planowanym przyjęciu święceń diakonatu przez alumna Roberta Mieczkowskiego naszego parafianina zamieszkałego w Porytem. Ktokolwiek miałby zastrzeżenia wobec wymienionego kandydata do święceń, w sumieniu jest zobowiązany do powiadomienia miejscowego Księdza Proboszcza lub Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży do dnia 22 kwietnia. Osobę kandydata polecam modlitwie całej naszej wspólnoty parafialnej

 

Diakonat jest jednym z trzech stopni  hierarchii kapłaństwa urzędowego (diakoni, prezbiterzy, biskupi).

Kto może zostać diakonem? Urząd w Kościele wymaga powołania Bożego a ci, którzy go dostrzegają u siebie znaki takiego wezwania, powinni się poddać autorytetowi Kościoła, aby mogli być wybrani. W Kościele nikt nie przyjmuje sam na siebie urzędów i godności, ale otrzymuje je, kiedy zostaje wybrany i ustanowiony.

Kandydat przygotowuje się przez drogę formacji, która dla diakonatu jako stopnia do prezbiteratu trwa pięć lat studiów.

Następnie ma formę publicznego ogłoszenia Kościołowi jak przy sakramencie małżeństwa przez zapowiedzi. Kolejnym etapem jest decyzja przełożonych seminarium duchownego i biskupa kandydaci, którą kandydaci zostają uznani godnych przyjęcia święceń.

            Diakoni są współpracownikami biskupa, dlatego ich posługa łączy się ścisłą i serdeczną jednością z pasterzem diecezji. Swoja funkcję wypełniają na trzech płaszczyznach: Słowa, Liturgii i Miłości.

1.      Słowa. Diakon ma obowiązek głoszenia Ewangelii Chrystusa i żyć tym czego naucza. Realizuje to zarówno przez posługę w świątyni jak i na katechezie w ten sposób wciela Słowo w życie i czyni Je wiarygodnym tym samym buduje wspólnotę.

2.      Liturgia. Diakon może jako szafarz zwyczajny sprawować sakrament chrztu świętego, rozdzielanie Eucharystii usługuje kapłanowi stojąc obok niego, przewodniczy nabożeństwom i modlitwie wiernych sprawuje sakramentalia, przewodniczy obrzędom pogrzebu.

3.      Miłości. Diakon ślubuje swojemu biskupowi cześć i posłuszeństwo. Ślubuje celibat i jest zobowiązany do odmawiania Liturgii Godzin.

            Diakona podczas liturgii poznajemy po tym, że stuła jest przewieszona przez lewę ramię, a szatą liturgiczną jest dalmatyka.

Polecam osobę alumna Roberta Mieczkowskiego modlitwie wspólnoty i wszystkich jemu bliskich osób, aby dobrze przygotował się do przyjęcia święceń i posługi diakona w Kościele Łomżyńskim.

Święcenia diakonatu odbędą się w  Katedrze Łomżyńskiej dnia 5 maja 2007 roku.

Fotogaleria na temat diakonatu. Zamieszczone w artykule zdjęcia pochodzą z archiwum parafialnego.

Fotogaleria

2007-04-15 07:40 Administrator

Misterium Męki Pańskiej

w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Olsztynie 4.03.2007

 

    W niedzielę 4 marca wspólnota "Hosianum" gościła rodziców alumnów na Wielkopostnym Dniu Skupienia. Nasi bliscy mogli wtedy z bliska przyjrzeć się naszej formacji oraz warunkom, w jakich przygotowujemy się do kapłaństwa.

    Po Mszy Świętej wspólnie z rodzicami spożyliśmy obiad, po czym udaliśmy do auli Wydziału Teologii UWM, gdzie rok III przygotował tradycyjne Misterium Męki Pańskiej. Scenariusz tegorocznego Misterium oparty został na powieści Romana Brandstaettera "Jezus z Nazarethu",  której autor, nawrócony Żyd, starał się jak najdokładniej odtworzyć judaistyczne tło kulturowe, w jakim żył i działał nasz Zbawiciel.

    Postać Chrystusa odgrywał alumn Wojciech Leszczyński nasz parafianin. /przypis administratora/.

Informację sporządzono jako skrót artykułu i dokumentacji zdjęciowej przygotowanej i opublikowanej przez al. Krzysztofa Ośko, rok III MWSD "Hosianum" na stronie internetowej uczelni. 

 

Fotogaleria

2007-03-14 23:05 Administrator

Diakonat Piotra Kazimierza Kisielnickiego

  • Revers obrazka wydanego z okazji święceń diakonatu

Dotarła do nas w dniu dzisiejszym radosna wiadomość, iż dnia 23 października 2006 r., w archikatedrze im. Jana Chrzciciela w Warszawie otrzymał święcenia diakonatu Piotr Kazimierz Kisielnicki.

    Piotr Kazimierz, syn Władysława i Hanny Kisielnickich zamieszkałych w Warszawie, wywodzących się z Korzenistego, alumn Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego " Redemptoris Mater " w Warszawie, wraz 5 współbraćmi otrzymał święcenia diakonatu z rąk J. E. Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski.
    Jako myśl przewodnią swojej posługi nowi diakoni przyjęli tekst zaczęrpnięty z Ewangelii Janowej " Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie". (J, 17,20)
    Cieszymy się ogromnie, że Kościół Powszechny a szczególnie Ruch Neokatechumenalny otrzymał mocą apostołów nowego diakona, którego korzenie rodzinne wywodzią się z naszej wspólnoty parafialnej.
    Życzymy na czas posługi w drodze ku kapłaństwu Chrystusowemu wzrostu w łasce u Boga i u ludzi, mocy Pana na każdy dzień, pogody ducha i radości ze wspólnoty i posługi braciom.
    Drogi Piotrze towarzyszyć będziemy Ci naszą modlitwą, by Pan, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło doprowadził je do końca, czyli dnia święceń kapłańskich.
 
2006-10-26 20:50 Administrator

 PARAFIA PORYTE  NAPISZ DO NAS

web stats stat24.com Jesteś osobą odwiedzającą ten serwis

Strona wykonana przez Speed S.C.